توضیح محصول
اطلاعات اضافی
نظرات مشتریان
توضیح محصول

BELDEN Fieldbus 1329A

ISA/SP-50 FOUNDATION Fieldbus و PROFIBUS دو نوع پروتکل ارتباطی صنعتی هستند که برای اتصال و ارتباط دستگاه‌های کنترل و اتوماسیون صنعتی در محیط‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دو پروتکل دارای ویژگی‌ها و کاربردهای مختلفی هستند:

1. ISA/SP-50 FOUNDATION Fieldbus:
– FOUNDATION Fieldbus یک پروتکل ارتباطی دیجیتال صنعتی است که برای کنترل فرآیندها و ابتکاری در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
– این پروتکل از تکنولوژی داده‌گذاری دیجیتالی و توازن شده استفاده می‌کند و اطلاعات را بر روی کابل‌های خود انتقال می‌دهد.
– FOUNDATION Fieldbus قابلیت اتصال به تعداد زیادی دستگاه کنترلی دیگر را فراهم می‌کند و این اجازه را می‌دهد که داده‌ها به طور موازی بین دستگاه‌ها منتقل شوند.
– این پروتکل برای کنترل فرآیندهای صنعتی مانند کنترل دما، فشار، جریان، و سایر وظایف کنترلی و نظارتی استفاده می‌شود.

2. PROFIBUS:
– PROFIBUS نیز یک پروتکل ارتباطی صنعتی است که برای اتصال دستگاه‌های کنترل و اتوماسیون صنعتی به یکدیگر استفاده می‌شود.
– این پروتکل دو نوع اصلی دارد: PROFIBUS DP (DP به معنای Decentralized Periphery) و PROFIBUS PA (PA به معنای Process Automation). PROFIBUS DP برای کنترل و نظارت تجهیزات متمرکز و PROFIBUS PA برای کنترل و نظارت در صنایع فرآیندی استفاده می‌شود.
– PROFIBUS از تکنولوژی داده‌گذاری دیجیتال و توازن شده نیز استفاده می‌کند و می‌تواند انواع داده‌های مختلف از جمله داده‌های کنترلی، داده‌های نظارتی، و داده‌های تشخیصی را انتقال دهد.
– این پروتکل در انواع صنایع از جمله خودروسازی، انرژی، فرآیندی، و صنایع تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هر یک از این پروتکل‌ها ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند، و انتخاب بین آنها بستگی به نیازها و مشخصات پروژه مورد نظر دارد.

اطلاعات اضافی
نظرات مشتریان
Item added to cart View Cart Checkout