Item added to cart View Cart Checkout

مدباس چیست :

Modbus یک پروتکل ارتباطی صنعتی است که برای انتقال داده بین دستگاه‌های الکترونیکی و کنترل‌کننده‌ها در محیط‌های صنعتی استفاده می‌شود. RS-485 همچنین یک استاندارد ارتباطی است که برای اتصال دستگاه‌های الکترونیکی به یکدیگر در فواصل بلند استفاده می‌شود.
ترکیب Modbus با RS-485 به معنای استفاده از پروتکل Modbus بر روی سیم‌های RS-485 برای انتقال داده است. این ترکیب معمولاً به عنوان “Modbus RTU over RS-485” نیز شناخته می‌شود. در این تنظیم، دستگاه‌ها با استفاده از پروتکل Modbus RTU ارتباط برقرار می‌کنند و از اتصال فیزیکی RS-485 برای انتقال داده استفاده می‌کنند.
Modbus RTU یکی از نسخه‌های پروتکل Modbus است و بر اساس سیگنال‌های دیجیتال است. این پروتکل به طور خاص برای محیط‌های صنعتی با سرعت‌ها و فواصل بلند طراحی شده است. از RS-485 به عنوان واسط ارتباطی استفاده می‌شود زیرا این استاندارد ارتباطی امکان انتقال داده به فواصل بلند و در محیط‌های نویزی را فراهم می‌کند.
دستگاه‌های مختلف مانند سنسورها، کنترل‌کننده‌ها، مانیتورها و دیگر تجهیزات صنعتی می‌توانند از Modbus RTU over RS-485 برای ارسال و دریافت داده‌ها در سیستم‌های کنترل و اتوماسیون صنعتی استفاده کنند.