کابل RS 485 چهار زوج AWG 24ساخت شرکت Belden کد 9844
نمایش سریع
کابل RS 485 سه زوج AWG 24ساخت شرکت Belden کد 9843
نمایش سریع
کابل RS 485 دو زوج AWG 24ساخت شرکت Belden کد 9842
نمایش سریع
کابل RS 485 یک زوج AWG 24ساخت شرکت Belden کد 9841
نمایش سریع
کابل RS 485 چهار زوج AWG 22ساخت شرکت Belden کد 3109A
نمایش سریع
کابل RS 485 سه زوج AWG 22ساخت شرکت Belden کد 3108A
نمایش سریع
کابل RS 485 دو زوج AWG 22ساخت شرکت Belden کد 3107A
نمایش سریع
کابل RS 485 یک و نیم زوج AWG 22ساخت شرکت Belden کد 3106A
نمایش سریع
کابل RS 485 یک زوج AWG 22ساخت شرکت Belden کد 3105A
نمایش سریع
Item added to cart View Cart Checkout

مدباس چیست :

Modbus یک پروتکل ارتباطی صنعتی است که برای انتقال داده بین دستگاه‌های الکترونیکی و کنترل‌کننده‌ها در محیط‌های صنعتی استفاده می‌شود. RS-485 همچنین یک استاندارد ارتباطی است که برای اتصال دستگاه‌های الکترونیکی به یکدیگر در فواصل بلند استفاده می‌شود.
ترکیب Modbus با RS-485 به معنای استفاده از پروتکل Modbus بر روی سیم‌های RS-485 برای انتقال داده است. این ترکیب معمولاً به عنوان “Modbus RTU over RS-485” نیز شناخته می‌شود. در این تنظیم، دستگاه‌ها با استفاده از پروتکل Modbus RTU ارتباط برقرار می‌کنند و از اتصال فیزیکی RS-485 برای انتقال داده استفاده می‌کنند.
Modbus RTU یکی از نسخه‌های پروتکل Modbus است و بر اساس سیگنال‌های دیجیتال است. این پروتکل به طور خاص برای محیط‌های صنعتی با سرعت‌ها و فواصل بلند طراحی شده است. از RS-485 به عنوان واسط ارتباطی استفاده می‌شود زیرا این استاندارد ارتباطی امکان انتقال داده به فواصل بلند و در محیط‌های نویزی را فراهم می‌کند.
دستگاه‌های مختلف مانند سنسورها، کنترل‌کننده‌ها، مانیتورها و دیگر تجهیزات صنعتی می‌توانند از Modbus RTU over RS-485 برای ارسال و دریافت داده‌ها در سیستم‌های کنترل و اتوماسیون صنعتی استفاده کنند.