محصولات آی پرو | iPro

محصولات آی پرو | IPRO

در ماه اکتبر سال 2019، آی-پرو از شرکت پاناسونیک مستقل شد و کسب و کار تشخیص تصویری را تأسیس کرد.