کابل‌ ابزار دقیق و کابل‌ ترموکوپل

چهار گروه محصول جدید هلوکیبل

بازارهای جدید Helukabel با معرفی کابل‌های ابزار دقیق و ترموکوپل برای صنایع شیمیایی، دارویی و مواد غذایی و آشامیدنی.

کابل‌های ابزار دقیق و کابل‌های ترموکوپل برای کاربرد در بخش نفت و گاز و همچنین صنایع شیمیایی، دارویی و مواد غذایی و آشامیدنی.
Helukabel (هلوکیبل) بازارهای جدیدی را با کابل‌های ابزار دقیق و کابل‌های ترموکوپل برای کاربرد در بخش نفت و گاز و همچنین صنایع شیمیایی، دارویی و غذایی باز می‌کند. چهار گروه محصول جدید در انبار موجود است.

کابل‌های ابزار دقیق در هر جایی که فرآیندها نیاز به کنترل و نظارت دارند استفاده می‌شوند: برای مثال، داده‌های اندازه‌گیری دما، فشار یا سرعت جریان را منتقل می‌کنند و برای کنترل دریچه‌ها، تنظیم‌کننده‌های دما و لامپ‌های آزمایشی استفاده می‌شوند. به خصوص در پالایشگاه‌ها یا کارخانه‌های شیمیایی، فاصله بین اتاق کنترل و قطعه‌ای که باید کنترل شود (مانند شیر، لامپ کنترل یا سنسور) می‌تواند بسیار طولانی باشد. برای اطمینان از انتقال بدون خطای سیگنال‌ها در این فواصل طولانی، کابل‌های ابزار دقیق Helukabel (هلوکیبل) ایده‌آل هستند.